ПИСА

ПИСА 2018.

PDFPrintE-mail

Пројекти - ПИСА

Written by Administrator Friday, 07 April 2017 13:27

ПИСА тестирање (Programme for International Student Assessment) је Програм међународног истраживања знања и вештина петнаестогодишњака, које спроводи Организација за економску сарадњу и развој (OECD), чије је седиште у Паризу (Француска).

ПИСА има следеће карактеристике:

  • најопсежније је светско међународно истраживање у образовању
  • процењује спремност ученика за живот
  • мери писменост ученика у читању, природним наукама и математици
  • прикупља контекстуалне информације о образовним праксама у земљама учесницама.

Учешће у ПИСА-и је важно јер се резултати истраживања могу користити да:

  • укажу колико су ученици у Републици Српској - Босни и Херцеговини припремљени за учење након завршетка школе;
  • идентификују области које школе, образовни системи и власти требају унапредити;
  • омогуће поређење ученичких резултата и услова за учење између различитих земаља.

ПИСА истраживање је започето 1997. године. Број земаља које учествују у овом истраживању је у порасту. У 2018. години у истраживању ће учествовати 82 земаље, међу које се први пут укључује и Република Српска – Босна и Херцеговина.

Овај пројекат има за циљ оцењивање нивоа образовања међу младим у главним индустријским земљама и спроводи се сваке три године. Фокус није на пропитивању наставног плана и програма, већ на процени примене знања и вештина у стварном животу ученика.

ПИСА акценат ставља на процјену ученичких постигнућа у задацима који се тичу реалних животних ситуација и који се сматрају релевантним за ефикасно учествовање у друштву одраслих, као и целоживотног учења.

Циљ тестирања јесте прикупити податке о знањима и вештинама ученика поједине земље у целини, а не испитивати појединачне ученике. Резултати ПИСА тестова неће имати утицај на школске оцене ученика.

Пробно истраживање ПИСА 2018 ће се одржати у периоду од 03.04.2017. до 26.05.2017. године, а главно у 2018. години.

Циљ пробног тестирања је добијање информација о техничкој припремљености и адекватности ПИСА задатака за успешно спровођење главног истраживања.

Више информација о ПИСА-и можете наћи на ОЕЦД веб страници https://www.oecd.org/pisa/.

Last Updated on Friday, 07 April 2017 19:00