Најдемократичнија школа

Извјештај о анализи демократичности школских докумената

PDFPrintE-mail

Пројекти - Најдемократичнија школа

Written by Administrator Sunday, 31 May 2015 21:59

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЋИЋ“ ЗВОРНИК
Комисија за припрему школе у такмичењу
ИЗБОР НАЈДЕМОКРАТИЧНИЈЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ
САВЈЕТ РОДИТЕЉА
САВЈЕТ УЧЕНИКА

Предмет: ИЗВЈЕШТАЈ О AНАЛИЗИ ДЕМОКРАТИЧНОСТИ ШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТА

У анализи школских докумената полазимо од статута, документа који служи као основ за организовање и функционисање једне установе или организације. Анализа Статута ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ од стране комисије, коју чине представници родитеља, ученика, наставника и стручни сарадници, показује да школски статут дефиниште демократске односе и то у више тачака које ћемо у наставку предочити. Наиме, Члан 31. прописује постојање Савјетодавног вијећа и каже: „(1) У школи се формира савјетодавно вијеће изабрано од представника локалног тржишта рада које је у вези са образовањем одређених профила занимања. (2) Савјетодавно вијеће помаже школи у планирању садржаја њених програма, савјетује школу о свим питањима која се тичу обуке и помаже јачању веза између школе и локалног тржишта рада. (3) Обављање дужности савјетодавног вијећа је добровољно и бесплатно.“ Овим чланом омогућена је сарадња школе са привредницима и широм локалном заједницом, што је врло битан аспект отворености и демократичности школе,

Read more...

 

Формирана радна група

PDFPrintE-mail

Пројекти - Најдемократичнија школа

Written by Administrator Wednesday, 04 March 2015 10:05

У петак, 27. фебруара 2015. године, формирана је радна група за припрему наше школе за учешће у Цивитасовом пројекту "Избор најдемократичније школе".

Чланови ове радне групе су:
Драгица Јокић, педагог

  • Драгана Петровић,психолог
  • Марија Степановић, професор филозофије,
  • координатор рада Савјета ученика
  • Иво Симић,предсједник Савјета родитеља
  • Александра Тешић, представница Савјета ученика,
  • Станислав Томић, професор демократије и људских права

Радна група је одржала први састанак на коме је члановима групе представљен план рада и подјељен потребан материјал. Чланови радне групе су се међусобно договорили око задатака и задужења, која се тичу припреме школе за екстерну евалуацију, која ће у оквиру споменутог пројекта бити спроведена у мају ове године.

 

Семинар у окривру пројекта Избор демократске школе

PDFPrintE-mail

Пројекти - Најдемократичнија школа

Written by Administrator Wednesday, 25 February 2015 08:35

На семинару који је, 23. и 24. фебруара у Економској школи у Бијељини, организовао Републички педагошки завод у сарадњи са Цивитасом, учествовали су представници наше школе, педагог Драгица Јокић, затим Александра Тешић из Савјета ученика и Станислав Томић, професор демократије и људских права.

Семинар се организује као припрема за екстерну евалуавију школа које учествују у пројекту Цивитаса "Избор демократске школе".

 

Last Updated on Wednesday, 04 March 2015 10:05

Read more...