ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

PDFPrintE-mail

Педагошко - психолошка служба - Сарадња са ученицима

Вршњачко насиље у школама и ван њих, је проблем са којим се удружено морају борити држава, образовне институције и родитељи. Решавање овог проблема један је од највећих изазова образовних институција 21. века. Због тога је школа развила превентивне методе кроз уређење правила понашања у школи, едукативни рад са ученицима и поступање у складу са Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, како би спречила сваки вид вршњачког насиља.

Шта је вршњачко насиље?

Вршњачко насиље је нежељено, агресивно понашање међу децом школског узраста које се временом понавља или има потенцијал да се понавља. О насиљу међу вршњацима говоримо када једно дете или више деце, узастопно узнемирава, напада, прети, оговара, упућује физичке или вербалне претње, другом детету са циљем да се повреди или угрози његов/њен физички и психички интегритет.

 

Постоје четири типа вршњачког насиља:

Вербално/Психичко (емоционално) насиље – узнемиравање, исмевање, ругање, застрашивање, изговарање или писање окрутних изјава.

Социјално насиље – изолација, искључивање из групе, ширење неистина или лажних оптужби, позивање и подстрекивање других на недружење са тим дететом.

Физичко насиље – повређивање особе, ударање, гурање, шутирање, теже телесне повреде; уништавање ствари детета.

Електронско/“Сајбер“ насиље – насиље које се одвија уз коришћење електронске технологије путем друштвених мрежа, СМС порука, чата и интернет сајтова.

Превентивне мере

Адекватна клима у школи, подстицајна за учење и међусобно дружење; стална сарадња са родитељима ученика. Јасна правила рада и понашања у школи. Едукативни рад са ученицима на часовима одељенске заједнице.

У оквиру рада на превенцији вршњачког насиља организују се предавања и радионице, са циљем помоћи ученицима како да препознају проблем и коме могу да пријаве насиље. Током марта, априла и маја 2018. године одржавају се предавања на ову тему у свим I и II разредима, свих струка.

Ученици се кроз разговор упознају са проблемом вршњачког насиља, врстама насиља, узроцима насиља, те одликама деце агресивног понашања и деце која су жртве насиља. Ученици су погледали и едукативни филм „Ти ниси сам/а“, који управо говори о борби против вршњачког насиља.

Предавања је реализовала психолог школе Драгана Петровић.

 

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце овде

Припрема за час – Превенција вршњачког насиља овде

Превенција вршњачког насиља – флајер за ученике овде

Едукативни филм „Ти ниси сам/а“ овде


Last Updated on Thursday, 20 September 2018 09:59