Циљ савјета ученика

PDFPrintE-mail

ЧЛАНСТВО САВЈЕТА УЧЕНИКА

1)Ученици школе чине Савјет ученика

2)Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у школи којег именују ученици тог одјељења

ЦИЉЕВИ САВЈЕТА УЧЕНИКА

1)промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју налази школа

2)подстиче ангажовање ученика у раду школе

3)промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници

4)разматра питања успјеха ученика, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе

5)учествује у реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи

Last Updated on Thursday, 10 October 2019 20:08