ИЗРАЧУНАВАЊЕ БОДОВА

ОПШТИ УСПЈЕХ
  VI разред:  
  VII разред:  
  VIII разред:  
  IX разред:  
НАПОМЕНА: приликом уноса за децимални зарез користите знак "." (нпр. 4.67)
ПРЕДМЕТИ ОД ЗНАЧАЈА
VIII РАЗРЕД

IX РАЗРЕД

предмет 1: предмет 1:
предмет 2: предмет 2:
предмет 3: предмет 3:
предмет 4: предмет 4:
предмет 5: предмет 5:
   БОДОВИ:    
   
Израчунавања на страници су информативног карактера!
предмети који се бодују