Ранг листа за ЈУН - преко 60 бодова

Print

Written by Administrator Thursday, 13 June 2019 08:58

Упис

РАНГ ЛИСТЕ ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК - 60 И ВИШЕ БОДОВА

ГИМНАЗИЈА

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И

ТРГОВИНА

ОПШТИ СМИЈЕР

ДРУШТВЕНО

ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР

РАЧУНАРСКО - ИНФОРМАТИЧКИ СМЈЕР

ЕКОНОМСКИ

ТЕХНИЧАР

ПОСЛОВНО - ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
примљени
примљени примљени примљени примљени

нису остварили услов

 

ЗДРАВСТВО

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР
примљени
одбијени
нису остварили услов

Ученици који нису примљени у жељена занимања документа преузимају у канцеларији секретара.

Слободна мјеста за занимања у нарeдном уписном року (од 17. до 19. јуна):

ГИМНАЗИЈА

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Last Updated on Friday, 21 June 2019 08:05