Октобар и новембар - дебатна секција 2015/2016.

PDFPrintE-mail

Секције - Секције 2015/2016

Остварено у октобару и новембру у раду дебатне секције коју води професорица Марија Степановић:
Октобар
-у октобру је у распоред часова увршћен термин и учионица за дебатну секцију
-састанци дебатне секције су уторком од 12:45 до 13:30 у учионици бр. 16
-ове школске године у дебатној секцији имамо 12 чланова
-усвојен је ГПП дебатне секције
-представљен је дебатни кодекс
-разговарали смо о важности дијалога и толеранције
-разговарали смо о важности поштовања опонента
-ученици су добили материјал о КП формату дебате и основне смернице о доказивању и оповргавању тезе
-договорили смо се за међушколско такмичење у фебруару са школом из Српца
-слали смо чланке за Дебатне новости

Новембар
-на секцију долази у просеку 10 ученика
-говорили смо о аргументима, логичким погрешкама и о правилима КП дебатног формата